Metekula den  13 oktober 2021

Plats: Gästhamnen Vaxholm

1    Gunnar Blomberg               5466

2    Mikko Paso                              4374

3    Ingmar Rudman                    2644

4    Arne   Hellman                       2344

5   Krister Nyberg                        2202

6    Kurt Lindblom                        1974

7    Å ke  Leander                          1944

8    Fritz Prell                                  1798

9    Gösta Ludvigsson                 1586

10 Rosie Blomberg                          604

11 Stig Rahn                                        376

 

 Metekula den  15 september 2021

Plats: Gröna udden Kungsängen

1    Krister Nyberg                                6664

2    Arne Hellman                                   5710

3    Åke Leander                                       5206

4    Gunnar Blomberg                           4558

5    Mikko Paso                                          3036

6    Ingmar  Rudman                               2786

7    Fritz Prell                                              1976

8    Inge Nilsson                                         1886

9     Kurt Lindblom                                   1418

10   Lasse Hansson                                     484

11   Rosie Blomberg                                   470

         Sig Rahn                                              Deltagit

Vinterns sista mormyskakula på is

Plats : Ryssgraven

1,    Ingmar Rudman                                   4188

2.    Mikko Paso                                             3566

3.    Åke Leander                                           1938

4.    Fritz Prell                                                  1534

5     Arne Hellman                                         1354

6.    Krister Nyberg                                       1264

7     Kurt Lindblom                                           666

8.    Gösta Ludvigsson                                    466     

Resultat metekula den 10 maj -21

Plats: Rönningesjön

1   Krister Nyberg                              1096

2   Mikko Paso                                         434

3   Åke Leander                                       354

4   Arne Hellman                                    204

5   Gunnar Blomberg                           192

Metekula den 31 maj 2021

1   Krister Nyberg               6802

2   Åke Leander                     6520

3   Ingmar Rudman              5780

4   Gunnar Blomberg          4736

5    Arne Hellman                  3126

6   Rosie Blomberg               1696


Metekula den  23 juni -21

Plats.: Edsviken Skogsvik

1   Lasse Hansson                                                 6474

2   Äke Leander                                                       4420

3   Gunnar Blomberg                                           3840

4    Fritz Prell                                                             3800

5   Krister Nyberg                                                  3160

6   Ove Sandgren                                                    2852

7    Inge Nilsson                                                        2722

8    Rosie Blomberg                                                2418

9    Arne Hellman                                                    2174          


Bryggfiskekula  den  6 oktober 2021

plats: Kullön Vaxholm

1    Mikko Paso                                                12990

2    Krister Nyberg                                           8102

3    Arne Hellman                                              6812

4    Fritz Prell                                                       6232

5    Gunnar Blomberg                                     6232 

6    Åke Leander                                                 4206 

7    Ingmar Rudman                                          3990

8    Gösta Ludvigsson                                       3108

9    Stickan Rahn                                                  1954 


Metekula den 8 september   2021

Plats: Kastellet i Vaxholm

1    Mikko Paso                                             7756

2    Krister Nyberg                                     4990

3    Arne Hellman                                       4664

4    Åke Leander                                           3458

5    Ingmar Rudman                                   3096

6    Hasse Eriksson                                     3072

7    Ove Sandgren                                        2462

8    FritZ Prell                                                 2058

9    Tomas Vuopio                                        1976

10  Martin Engman                                    1474

11  Lasse Hansson                                      1728

12  Inge Nilsson                                            1098

13  Lasse Moqvist                                           632

14  Stig Rahn                                                      118


Metekula den 22 september  2021

Plats: Edsviken Skogsvik

1.   Åke Leander                                                 8002

2    Krister Nyberg                                            7926

3    Inge Nilsson                                                  7274

4    Arne Hellman                                              7240

5    Ingmar Rudman                                         4924

6    Fritz Prell                                                       4848

7    Tomas Vuopio                                              4064

8    Mikko Paso                                                    3874 

9    Lasse Moqvist                                              3554

10 Gunnar Blomberg                                      2736

11 Lasse Allerstam                                              710

12 Kurt Lindblom                                                368

13 Stig Rahn                                                       Deltagit                         

Mete och bryggfiskekula den 29 sept. -21

Plats; Ängsholmsbadet Rönningesjön

1    Mikko Paso                                                        5172

2    Åke Leander                                                      2456

3    Arne Hellman                                                   2410

4    Fritz Prell                                                             1866

5    Gunnar Blomberg                                           1776

6    Ingmar Rudman                                                1736

7    Stig Rahn                                                                 996

8    Rosie Blomberg                                                  704


Bryggfiskekula  på Stäkets brygga Stäket

Fisketid   3 timmar

1   Mikko Paso                      3 små mörtar

2   Gösta Ludvigsson         1 liten abborre

3   Åke Leander                     1 ännu mindre abborre

      Arne Hellman                   Deltagit

      Rosie Blomberg               Deltagit

      Gunnar Blomberg          Deltagit

      Krister Nyberg                 Deltagit

      Kurt Lindblom                  Deltagit

Resultat Pimpelkula på Örnässjön

1   Arne Hellman                        5380              Abborre     1260

2   Gunnar Blomberg               3460                     "                  720

3  Torsten Lund                           3000                     "                  800

4   Lasse Allerstam                    2680

5   Bill Thorsen                             2200

6   Kriste Nyberg                         2140

7   Martin Engman                      1940            Abborre       660

8   Mikko Paso                               1760

9   Leffe Carlsson                         1720

10 Arne Pettersson                    1480

11 Ove Einarsson                        1440

12 Ingmar Rudman                     1260

13 Lars Rudman                            1240

14 Gösta Ludvigsson                  1020          Abborre       340

15 Rosie Blomberg                        1000

16 Fritz Prell                                         760

17Kurt Lindblom                                520           Abborre        118

17Lasse Hansson                               520

Metekula den  16 juni  2021

Plats Ellboda Bogesund

1   Mikko Paso                    15104

2   Hasse Eriksson               7144

3   Ingmar Rudman              6620

4   Åke Leander                      4346

5   Arne Hellman                   4224

6   Fritz Prell                            3810

7   Birgit Thorell                     3376

8   Tomas Vuopio                   2980

9   Stig Rahn                             2888 

10 Ove Sandgren                  2280  

11 Lasse Allerstam               1934

12 Hasse Thorell                    1870

13 Krister  Nyberg                 1592  

Metekula den 7 juli  -21

Plats :Eriksö Vaxholm

1    Arne Hellman                              6144

2    Åke Leander                                 5768

3    Ove Sandgren                              5690

4    Mikko Paso                                     4984

5   Krister Nyberg                               4430

6   Fritz Prell                                           4000

7    Ingmar Rudman                            1966

8    Inge Nilsson                                     1526

9    Lasse Allerstam                              1124Pimpelkula på Ängsjö Järfälla          Abborre

1     Krister Nyberg                5144                 236

2    Hasse Enström                 1108 

3    Ingmar Rudman               1080

4    Bil Thorsen                          1074

5    Arne Pettersson               1046

6    Åke Leander                         950

7    L ars Rudman                       874

8    Arne Hellman                      826

9    Kurt Lindblom                     658

10 Gösta Ludvigsson              570

11 Fritz Prell                               492

12 Lasse Allerstam                  488 

       Leif  Carlsson              Deltagit         

Metekula den 30 juni  -21

Plats Edsviken  Rådan

1    Krister Nyberg                   6654

2    Mikko Paso                           4888

3    Åke Leander                         4536

4    Fritz Prell                                4404

5    Inge Nilsson                           4240

6    Ingmar Rudman                   2916

7    Ove Sandgren                        2612

8    Arne Hellman                         2220

9   Stig Rahn                                    2078

10 Gunnar Blomberg                 1232

11 Lasse Hansson                           888

12 Rosie Blomberg                        780